Välkommen till Brf Utsikten 2

Välkommen till Brf Utsikten 2, Saltsjöqvarn!

Brf Utsikten 2 Saltsjöqvarn består av 65 lägenheter fördelade på två huskroppar belägna på Sicklahalvön i Nacka. Under fastigheten finns ett garage som är en gemensamhetsanläggning i vilken föreningen disponerar 65 bilplatser. Fastigheten byggdes av NCC Construction Sverige AB och första inflyttningarna skedde under perioden februari-mars 2007.